O naší škole

ZUŠ Dubňany vznikla na základě předešlých hudebních kurzů, které probíhaly v budově kulturního domu v Dubňanech. Tyto kurzy vedli p.uč. Pavel Varmuža a Tomáš Hanák. Jelikož zájemců o výuku neustále přibývalo, rozhodlo zastupitelstvo města Dubňan založit zde ZUŠ. Tímto úkolem byli pověřeni p.uč. Pavel Varmuža a PhDr. Zdeněk Valenta. Po nezbytných administrativních krocích byla 1. října 1995 otevřena ZUŠ v Dubňanech. Její náplní byla výuka hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru.

Momentálně se na ZUŠ Dubňany vyučuje hudební a výtvarný obor.

Žáci naší školy se zúčastňují veškerých veřejně kulturních akcí města i okolí. Jsou studenty konzervatoří i vysokých škol hudebního zaměření a je u nich rozvíjen veškerý hudební a výtvarný potenciál. Dále se zúčastňují taktéž soutěží vyhlášených MŠMT České republiky a umísťují se na dobrých pozicích v rámci celé České republiky.

Postupem doby byla zřízena detašovaná pracoviště v obcích Ratíškovice, Svatobořice-Mistřín a naposled v Rohatci.

Tato pracoviště byla zřízena na základě zájmu jednotlivých obecních úřadů, což svědčí o dobré prestiži naší školy.

Naše škola se svými aktvitami podílí na kulturním životě a na výchově mládeže v jednotlivých pracovištích a tím zároveň preventivně bojuje proti kriminalitě v Dubňanech a okolí.