Dokumenty

  • Školní vzdělávací program (Školní vzdělávací program naší školy je k dispozici v ředitelně ZUŠ)

  • Školní řád

  • Přihláška do ZUŠ Dubňany (Předem si vyplňte elektronickou přihlášku a rezervujte si termín přijímací zkoušky) 

 

 

 

Distanční vzdělávání - Hudební nauka - učitel Michael Strýček

 

Výkové materiály

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM (nahrává se...)

1. ROČNÍK (nahrává se...)

2. ROČNÍK (nahrává se...)

3. ROČNÍK (nahrává se...)

4. ROČNÍK (nahrává se...)

5. ROČNÍK (nahrává se...)

 

Dokumenty ke stažení

 

Informace k distanční výuce hud. nauky uč. M. Strýčka

(rozesláno také emailem dne 23. 10. 2020).

 

Vážení rodiče,

 

děkuji všem, kteří předali úkoly dětem, dohlédli na jejich vypracování, případně je i odeslali nafocené zpět. Jsem za ně velmi rád a za Vaši spolupráci a za Váš čas ještě jednou děkuji. Byl to první a zkušební úkol, kdy bylo potřeba zjistit, jak budeme postupovat dále. Byl zasílaný prostřednictvím školního elektronického systému Klasifikace, který však není dokonalý a má své mouchy, proto omluvte, pokud došlo k nesrovnalostem v rozesílání. Tím lze vysvětlit i možné nedoručení emailů některým rodičům nebo dětem. Emaily byly ale zasílány stejným způsobem jako emaily informační, které by Vám podle všeho měly chodit v pořádku. Pokud má někdo jiný email, než je uvedený v záznamech školy, je nutné napsat o změnu na kancelář ZUŠ Dubňany nebo svému vyučujícímu hlavního nástroje, já bohužel nemůžu v systému tyto informace měnit. Případné nedoručené emaily s prvním úkolem (rozeslány 8. 10.) můžete hledat také ve spamu, jedná se přece jen o hromadnou korespondenci, tak je možné, že filtr některých poštovních klientů je označí za hromadné – nevyžádané. I zaplněná emailová schránka nebo omezená velikost příchozích emailů může být příčinou, proč někomu minulý úkol nepřišel. Vyskytly se i dotazy, zda bych nemohl posílat úkoly přímo na soukromé emaily dětí (pokud je mají) a nezatěžovat tím rodiče. To je však v tomto hromadném systému prakticky neproveditelné a docházelo by k ještě větším komplikacím. Řešení navrhuji toto…

 

Z těchto výše uvedených a dalších podobných důvodů hledejte nadále úkoly do hudební nauky na webu školy – nyní v sekci DOKUMENTY, tím předejdeme dalším nesrovnalostem. Děti mohou úkoly prohlížet sami a vypracovat přímo na počítači bez nutnosti vytisknutí. Zároveň mají v dokumentech otevřených přímo v počítači funkční interaktivní odkazy. Poslech a teorie budou nyní nově tvořeny prezentací/videem. Úkoly budou v textové formě nebo taktéž tvořeny video-prezentací. Procvičování psaní not a dalších záznamů do notové osnovy lze nejlépe realizovat do notového sešitu, který by měla většina dětí mít k dispozici. Také na konci pracovních sešitů (M. Vozar) je pár prázdných notových osnov, které lze k těmto účelům využít. Pokud však někdo nemá notový sešit ani sešit pracovní, můžete si stáhnout notový papír k tisku zde; je rozdělen dle ročníků podle doporučené velikosti notové osnovy pro určitou věkovou skupinu:

 

přípravka a 1. ročník: http://www.zusdubnany.cz/images/notovy-papir-1.pdf

2. a 3. ročník: http://www.zusdubnany.cz/images/notovy-papir-2.pdf

4. a 5. ročník: http://www.zusdubnany.cz/images/notovy-papir-3.pdf

 

Nyní k Vašim dotazům a zaslaným odpovědím.

 

Doposud jsme nevyužívali předtištěné pracovní sešity do hudební nauky (M. Vozar), protože je stále všichni z Vás neměli zakoupeny. Předpokládám, že situace se nyní již zlepšila a děti je mají k dispozici, proto budeme pracovat i s nimi.

 

Dále zdůrazňuji, že v rámci distanční výuky se jedná o nepovinné a dobrovolné úkoly, není tedy podmínkou zasílat vypracované úkoly zpět. Jsou pro mě však velmi cenné k posouzení, zda žáci probíranému učivu rozumí. S tím souvisí i fakt, že se jedná o úkol pro děti a ne pro rodiče, potřebuji znát jejich vědomosti, ne ty Vaše. Nechejte je prosím, pokud je to možné, úkoly vypracovat bez Vaší pomoci. Nebavím se ovšem o těch nejmenších dětech (přípravka a 1. ročník), které mohou mít problém s porozuměním textu. Budu se však snažit v nových zadáních vše slovně komentovat, aby i ony neměly s úkoly problém. Každý pokračujte svým tempem, nejedná se o závod, kdy je třeba naučit se co nejvíc informací. Po návratu do škol budeme ještě vše společně opakovat (především kvůli těm, kteří se distanční výuky nezúčastní). Správná řešení zadaných úkolů vyhodnotím buď hromadně a vyvěsím na webu ZUŠ Dubňany, nebo individuálně a rozešlu je emailem. V hudební nauce se vystřídá asi 140 dětí, proto buďte shovívaví, pokud Vám nepřijde žádná nebo opožděná odpověď s opraveným vyhodnoceným úkolem.

 

Abych předešel dalším poznámkám rodičů, že musí novou látku děti učit doma sami, nebo že je na jejich děti příliš těžká, mějte na paměti, že:

- zatím VŠE, co jsem v minulých materiálech poslal a na co jsem se dotazoval, byla látka probíraná v hudební nauce celé září 2020 - všechny děti, které se hodin účastnily, látku se mnou v hodinách procvičovaly hromadně i jednotlivě u tabule a každou další hodinu jsme společně látku opakovali, aby ji v hodině každý zvládl (což bylo ověřeno jednotlivě u tabule)

- kromě dětí, které mají hudební nauku poprvé (přípravný ročník), se stále jedná o látku, jež je pouze OPAKOVÁNÍM (kromě poslechů skladeb) z let minulých a je tedy učivem předchozích ročníků (byť se to některým nezdá), bohužel i přesto se pro některé jedince jedná o nové informace

- distanční výuka je dobrovolná

- všechnu probranou látku budeme znovu vysvětlovat a procvičovat ve škole společně (pokud nás do ní někdy opět pustí).

 

Do dnešního dne stále chodí vypracované úkoly z prvního zadání. Ty už prosím dále neposílejte! Čekal jsem, jaká bude zpětná reakce, jakým způsobem se má výuka ubírat dále, proto jsem vložení dalšího úkolu oddaloval. Nyní budu na web školy vkládat nové úkoly k vypracování. Bude se jednat o OPAKOVÁNÍ ale už i o NOVOU LÁTKU! Vše bude rozděleno na ročníky, děti vypracují JEN SVŮJ ročník.

 

I přes všechny argumenty proti distanční výuce a vůbec proti výuce hudební nauky bych Vás chtěl poprosit o vstřícnost a pomoc s jejím zvládnutím. Ne všechny děti se budou chtít hudbě věnovat profesionálně, ale ke správnému zvládnutí nástroje a pochopení souvislostí v hudbě, které mnohé ulehčí a vysvětlí, je potřeba zvládnout určitá pravidla při interpretaci a psaní notového záznamu. Navíc pro žáky umělecké školy, kterou je i ta naše, je předepsaný rozsah učiva vyžadující znalosti nad rámec základních hudebních pojmů, proto se musíme zabývat hudbou nejen na elementární úrovni. Bonus, který dětem předkládám např. ve formě poslechu skladeb, je pouze doplněním všeobecného hudebního rozhledu a pro mnohé bude možná tím jediným, co si z hudební nauky odnesou a na co budou za pár let vzpomínat...

 

S pozdravem Michael Strýček