Úspěchy žáků školy

 • školní rok 2016/2017
  • 1. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na kontrabas
  • 1. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na klavír
   • Jakub Látal
  • 2. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na housle
   • Václav Varmuža
  • 3. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na klavír
   • Julie Molnárová
  • 1. místo v krajském kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na kontrabas
  • 2. místo v ústředním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na kontrabas
  • Pěvecká soutěž Olomouc 2016
   • Čestné uznání
    • Julie Molnárová - kategorie I.
    • Adéla Řiháková - kategorie 4. mladší
  • Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
   • Martinem Vašulkou na Konzervaroř Brno a Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži do oboru hra na housle (připravující učitel ZUŠ Dubňany: MgA. Petr Varmuža)
   • Jiřím Šupálkem na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži do oboru hra na trubku (připravující učitel ZUŠ Dubňany: Josef Příkaský)
 • školní rok 2015/2016
  • 1. místo v krajském kole soutěže ve sborovém zpěvu vyhlášené MŠMT
   • Pěvecký sbor ZUŠ Dubňany - DIPLOM
  • Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
   • Markétou Francovou na SOU tradičních řemesel a Vyšší odbornou školu v Brně do oboru Design interiéru (připravující učitelka ZUŠ Dubňany: Lucie Kaňovská)
   • Markétou Varmužovou na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a Janáčkovu konzervatoř v Ostravě do oboru hra na varhany (připravující učitelka ZUŠ Dubňany: Kateřina Martykánová)
   • Alinou Trefilovou na Střední školu Strážnice do oboru Modelářství a návrhářství oděvů (připravující učitelka ZUŠ Dubňany: Lucie Kaňovská)
 • školní rok 2014/2015
  Výsledky okresního kola soutěže - dechy
  Výsledky okresního kola soutěže - sólový a komorní zpěv
  • 2. místo v krajském kole soutěže vyhlášené MŠMT - Trombon
   • Rostislav Blaha
  • 3. místo Beat Forum Gbely
   • Mladý band ZUŠ Dubňany - DIPLOM
  • 2. místo v okresním kole soutěže cimbálových muzik vyhlášené MŠMT
   • Malá CM ZUŠ Dubňany
  • 4. místo v mezinárodní výtvarné soutěži Čarovné barvy země
   • Obraz: Sv. Liborio, autoři: Natálie Králíková, Šárka Mrkosová,David Foltýn, Adam Křeček
   • 2. kategorie - Paměť národa (Místopisné pověsti)
 • školní rok 2013/2014
  • Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
   • Václavem Sládkem na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci do oboru hra na trombon (připravující učitel ZUŠ Dubňany: Josef Příkaský)
  • 2. místo v krajském kole soutěžní přehlídky pro jazzové a taneční orchestry
   • Mladý band ZUŠ Dubňany - DIPLOM